Algemene informatie

Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen NIP (www.psynip.nl ) en de LVPP (www.lvvp.info ) De richtlijnen van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn van toepassing.

Eerstelijnspsychologen zijn verplicht zich iedere vijf jaar te laten her registreren. Om aan deze eisen voor herregistratie te voldoen volgen de psychologen opleidingen, cursussen en symposia. Verder wordt er deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we het Visitatietraject van het NIP en de LVVP met goed gevolg afgerond. Ook beschikken we over het keurmerk van Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. We beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.