Algemene informatie

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ ( voorheen de eerstelijnspsychologische zorg) en de Gespecialiseerde GGZ ( voorheen de tweedelijns-GGZ). De psychologen, werkzaam in de Psychologenpraktijk de Mare, werken als GZ-psycholoog en/of eerstelijnspsycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Zij/hij heeft daarvoor een aantal “tools” c.q. vaardigheden tot zijn beschikking, die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intakegesprek met u voeren en eventueel een test afnemen. Testdiagnostiek zal via een beveiligde internetlink aangeboden worden. U kunt deze dan thuis rustig in uw eigen tijd invullen. Met deze vragenlijst kan het effect van de behandeling worden gemeten. Bij afsluiting van de behandeling zal u nogmaals gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen.

Daarna zal zij/hij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij/hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog, dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag ( kan te maken hebben met de zorgverzekeraar) worden, dan verwijst hij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ) kan bieden voldoende.

De gesprekken duren 45 minuten.

Wij werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen NIP (www.psynip.nl ) en de LVPP (www.lvvp.info ) De richtlijnen van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn van toepassing.

Eerstelijnspsychologen zijn verplicht zich iedere vijf jaar te laten her registreren. Om aan deze eisen voor herregistratie te voldoen volgen de psychologen opleidingen, cursussen en symposia. Verder wordt er deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we het Visitatietraject van het NIP en de LVVP met goed gevolg afgerond. Ook beschikken we over het keurmerk van Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. We beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.