Behandelmethodieken en werkwijze

Binnen de praktijk wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfulness, en ACT. Hieronder worden de behandelmethodieken kort besproken.

Op de site https://www.ggzstandaarden.nl staat informatie over verschillende psychische klachten. Hierop staat ook beschreven welke interventies volgens recent wetenschappelijk onderzoek voor welke klachten het meest effectief en het minst belastend zijn.

Cognitieve gedragstherapie:

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beinvloeden en dat zij emoties en niet functioneel gedrag kunnen bijsturen. Cognitieve gedragstherapie is werkzaam bij verschillende psychische klachten zoals een depressie, een angststoornis, burnout of faalangst.

Oplossingsgerichte therapie:

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen al in zich hebben. Oplossingsgerichte interventies zijn ook werkzaam bij verschillende psychische stoornissen zoals hierboven genoemd.

EMDR:

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Mindfulness:

Bij mindfulness draait het om aandacht leren schenken aan wat zich in het hier-en-nu voordoet, zonder oordelen. Door deze gerichte aandacht ontstaat er meer bewustzijn voor automatische gedachten en gedragspatronen. Van hieruit leert u meer bewuste actie ondernemen en wordt u niet langer meegesleept in overmatig piekeren en besluiteloosheid. Mindfulness is geschikt voor een ieder die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren en in het bijzonder voor mensen die beter willen leren omgaan met emoties, willen leren hun klachten en hun lichaam te accepteren, minder willen piekeren, meer rust willen vinden in het dagelijkse leven. Tot slot is mindfulness bewezen effectief gebleken in de aanpak van recidiverende depressies.

Acceptance and Commitment Therapie:

De kern van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke zaken, zoals psychische klachten, lichamelijke problemen en tegenslagen, uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun gedrag. Dit in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties, gedachten en lichamelijke gevoelens. Mindfulness speelt een belangrijke rol binnen ACT. Sinds 2011 is ACT officieel erkend als een evidence-based behandelmethode. De praktijk leert dat ACT zeer effectief kan zijn in het leren omgaan met chronische lichamelijke klachten en/of beperkingen. Daarnaast lijkt ACT geïndiceerd bij cliënten met psychische klachten die meerdere behandelingen hebben ondergaan, zonder blijvend resultaat.

e-Health

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van e-health. We werken met het programma Karify. Hierbij kan een deel van de behandeling plaatsvinden via het internet, door modules te gebruiken (bijvoorbeeld bij depressie of angst). U krijgt dan digitaal modules toegestuurd met huiswerkopdrachten. Deze kunt u gebruiken ter ondersteuning van de reguliere behandeling.

Hoe kan e-Health u helpen?

 • u kunt alle informatie nog een keer teruglezen, waardoor het beter blijft hangen.
 • u kunt in thuis in uw eigen omgeving aan de slag en zo kunt u beter de regie houden over uw   eigen herstel.
 • Hierdoor kunnen  klachten sneller verminderen.
 • Het verbetert uw zelfvertrouwen en zelfredzaamheid als u zelf de regie heeft.

Hoe werkt het?

 • Je behandelaar kiest een online behandelprogramma uit waarmee je aan de slag gaat en stuurt jou een uitnodiging.
 • Je ontvangt een uitnodiging van ons eHealth programma Karify op je mailadres.
 • Als je deze uitnodiging accepteert  van Karify en een account aanmaakt is je behandelaar aan jouw account gekoppeld en kun je aan de slag. Jouw therapeut kan dan meekijken met jouw behandeling.

Behandeleffecten

Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen meten en verbeteren.
Uw ervaring als cliënt is hierin belangrijk . Met behulp van vragenlijsten die door u worden ingevuld, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring.

Welke doelen heeft deze ROM meting?

 • Doel is verbetering van de kwaliteit van uw behandeling. ROM biedt u en uw behandelaar informatie over de effectiviteit van uw behandeling. Door regelmatig te kijken naar hoe het met u gaat kunnen we beter in de gaten te houden of de behandeling op de goede weg zit.
 • Inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Wij streven ernaar om de behandeling en behandelprogramma’s zo effectief mogelijk te maken. De input van cliënten is daarbij erg belangrijk.
 • Ook verzekeraars willen graag weten hoe effectief onze behandelingen zijn. Relevante gegevens van cliënten sturen we daarom naar Stichting Benchmark GGz (SBG). Dit is een onafhankelijk kenniscentrum dat verschillende ggz-instellingen met elkaar vergelijkt. Door die vergelijking weten we wat we van elkaar kunnen leren en daarmee kunnen we de totale zorg in Nederland te verbeteren. SBG werkt uiteraard conform de privacywetgeving. Uw gegevens worden veilig en vergrendeld opgeslagen.
 • Een laatste doel is dat ROM-metingen gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek komen we nog meer te weten over psychische problemen en behandelingen waardoor we deze in de toekomst kunnen verbeteren.

Werkwijze:
ROM wordt bij  cliënten aan het begin en einde van de behandeling afgenomen.  De therapeut zal u in een gesprek een aantal vragen stellen en in een volgend gesprek de scores van de vragenlijst met u bespreken.
Het kan ook zijn dat u wordt gevraagd zelf vragenlijsten in te vullen. Meestal kan dit via een internetlink.

Dit  gebeurt in een beveiligde omgeving. Na het invullen bespreken we de scores met u. De scores worden ook vergeleken met eerdere metingen. Zo kunnen we uw vooruitgang in de gaten houden. Vaak wordt de nabespreking van ROM gecombineerd met een behandelevaluatie: uw behandelaar bespreekt met u hoe de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten.

Indien u bezwaar heeft tegen ROM dan kunt u dit aangeven.

Naast het regelmatig afnemen van ROM meten we de tevredenheid van  cliënten door aan het einde van de behandeling een vragenlijst te sturen via een internetlink.
Via deze link kunt u  anoniem uw ervaring achterlaten.
Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Met behulp van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten wordt achterhaalt wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. Door het systematisch toepassen van de CQ-Index, worden ervaringen van cliënten met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt.
In de CQI-vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening en privacy, deskundigheid en welzijn van cliënten.