Kwaliteit en klachten

certificaat beveiliging persoonsgegevens

Privacybeleid Psychologenpraktijk De Mare

In verband met de privacywet die ingaat op 25 mei 2018 heeft Psychologenpraktijk de Mare haar privacy beleid hierboven beschreven. Door op de link te klikken kunt u het beleid inzien.

Psychologenpraktijk de Mare hecht veel waarde aan de kwaliteit van de door ons geboden zorg. Borging van kwaliteit vindt binnen de praktijk op diverse manieren plaats. Behalve het lidmaatschap van diverse beroepsverenigingen en deelname in regionale overlegorganen streeft Psychologenpraktijk de Mare ook naar het bijhouden van scholing en het professionaliseren van de praktijkvoering.

Overeenkomstig het streven van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) op dit gebied heeft de Psychologenpraktijk Mare haar werkzaamheden op dusdanige wijze beschreven dat e.a. inzichtelijk en extern toetsbaar is.

Wanneer u klachten heeft over de integriteit, verantwoordelijkheid of deskundigheid van een psycholoog kunt u gebruik maken van twee klachtenprocedures.

Interne Procedure: De interne procedure biedt u mogelijkheden uw klachten kenbaar te maken indien u met uw opmerkingen geen gehoor vindt bij uw directe behandelaar.

NIP-klachtenprocedure: Indien de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt voor uw bezwaren kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure bij de beroepsvereniging voor Psychologen (NIP).

In 2016 hebben wij in de praktijk het visitatietraject van het NIP met succes afgerond en beschikken wij over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. In het kader van visitatie kan het voorkomen dat cliëntendossiers geanonimiseerd beoordeeld worden op de inhoudelijke eisen die aan dossiervorming gesteld worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij uw therapeut. In 2017 hebben wij met goed gevolg het visitatietraject van de LVVP afgerond.
Ervaringen:
Graag horen wij uw ervaringen met onze praktijk. U kunt hiervoor een beoordeling achterlaten op https://www.zorgkaartnederland.nl. Op basis van uw ervaringen kunnen we onze behandelingen verbeteren.

* Download hier het Kwaliteitsstatuut

Wetgeving (privacy)
De hulpverlener legt een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier in te zien na afspraak met uw behandelaar. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier afgesloten. De psycholoog is wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren, waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming.