De praktijk

In de praktijk werkt:

Drs. Carolien van WeertCarolien

Na een opleiding Klinische en Ontwikkelingspsychologie in Groningen heb ik gewerkt in de crisisopvang voor

vrouwen die te maken kregen met geweld in hun relatie. Vervolgens heb ik enige jaren gewerkt in een andere praktijk in de eerste lijn. In 2002 ben ik een eigen praktijk begonnen. Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en EMDR voor traumabehandeling.

Ik ben aangesloten bij de NVPO, een netwerk van hulpverleners gespecialiseerd in de begeleiding van kankerpatiënten en hun familie. In dat kader werk ik ook elke donderdag in ‘t-Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Op de andere dagen werk ik in Gezondheidscentrum de Mare. Ik werk elke dag van 900 tot 1400 uur. De talen die ik spreek zijn Nederlands en Engels. Duits en Frans versta ik wel, maar daarin is mijn vaardigheid in het zelf spreken minder goed.

Drs. Rob de Graaff is per 1 juli met pensioen gegaan.

 

De titel psycholoog is niet langer beschermd. Let u daarom op de registraties van uw behandelaar. Vanuit het oogpunt van kwaliteit is de Mare bij de volgende organisaties aangesloten, Danwel als volgt geregistreerd:

BIG-register: De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het register.

LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen. Site beschrijft het zorgaanbod en de positie van Eerstelijnspsychologen in het zorgveld.

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen. Het betreft de landelijke beroepsvereniging die toeziet op de kwaliteit van haar leden