‘t-Praethuys

U heeft de stap gemaakt om naar een psycholoog te gaan. Het kan ook zijn dat u bent doorverwezen. Drs. Carolien van Weert is eerstelijnspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten en naasten met problemen rondom kanker. Ze werkt praktisch, klachtgericht en in overleg met de huisarts en andere verwijzers. Doel van de behandeling is het verminderen dan wel opheffen van uw klachten en/of anders leren omgaan met problemen.

U kunt terecht met klachten als: depressie (licht tot matig), paniekaanvallen, angstklachten en (psycho-)somatische klachten zoals pijnklachten, hyperventilatie en spanningsklachten. Ook kan zij u helpen bij eventuele ontstane problemen in de relatie(s) met uw naaste betrokkenen.

 

U kunt zich telefonisch aanmelden via de psychologenpraktijk:
de Mare 072-5648931. Vraag naar Carolien van Weert.
Of per email: ppdemare@xs4all.nl

Adres van ’t Praethuys: Westerweg 50, 1815 DG Alkmaar

 

Na aanmelding krijgt u een afspraak voor een begeleidingsgesprek in ‘t-Praethuys. Als het voor u handiger is om in Gezondheidscentrum de Mare af te spreken dan kan dat ook. Er wordt met u besproken welke hulp voor u het meest geschikt is en er wordt een behandelplan opgesteld met daarin een inschatting van de behandeltijd en de te verwachten resultaten. Soms wordt het behandelplan tussentijds bijgesteld. Kan er geen passend hulpaanbod bieden dan zal overlegd worden waar u het best geholpen kunt worden. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Het is in uw eigen belang dat u op tijd aanwezig bent. In geval van verhindering dient u 24-uur van te voren af te bellen.

De gesprekken worden vergoed vanuit uw basispakket met uitzondering van uw eigen risico. Er kunnen 5, 8 of 12 gesprekken vergoed worden. De rekening hiervan gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar die u na afsluiting van de gesprekken daarvan een overzicht stuurt.

Aan het begin van de behandeling stelt de psycholoog de verwijzer schriftelijk op de hoogte van de aanmelding; na beëindiging volgt een brief met het verloop van de behandeling. Dat gebeurt alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.

 Drs. Carolien van Weert heeft een aantal registraties en lidmaatschappen die voor u en uw verzekeraar van belang kunnen zijn: ze is als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG-overheidsregister (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en ze is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Daarnaast is ze aangesloten bij de NVPO, landelijk netwerk voor psychologen gespecialiseerd in de psychosociale oncologie.