Oncologie

Ik ben gespecialiseerd in de psychosociale oncologie. Dat betekent dat ik veel cliënten zie die op welke wijze dan ook met kanker te maken hebben gekregen. Misschien zelf, misschien in hun omgeving. Duidelijk is dat dit een grote impact heeft op alle facetten van uw leven. De diagnose kanker beïnvloed uw  emotioneel welbevinden, heeft invloed op uw relaties, doet iets met uw energievermogen, zowel thuis als op het werk. wanneer u met deze diagnose geconfronteerd wordt kan het fijn zijn daarbij ondersteuning te krijgen. Ik werk praktisch, klachtgericht en in overleg met de huisarts en andere verwijzers. Doel van de behandeling is verbeteren van de balans tussen draaglast en draagkracht en het hervinden van uw veerkracht.
 
Ik werk daarom een dag per week in ’t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. In ’t Praethuys is een breed aanbod te vinden van allerlei ondersteunende activiteiten. Denk aan massage, pedicure, creativiteit, yoga, mindfulness en meer. U kunt hiervan gebruik maken tegen een kleine vergoeding. Op de site van ’t Praethuys vindt u hierover meer informatie.
 
U kunt zich telefonisch aanmelden voor hulpverlening op het gebied van de psychosociale oncologie via  psychologenpraktijk de Mare 072-5648931
Het mag ook via de mail: ppdemare@xs4all.nl

Adres van ’t Praethuys: Westerweg 50, 1815 DG Alkmaar

Hier vindt u een link naar een filmpje over ’t Praethuys: https://youtu.be/ZA8AyrUuH-A

 
Na aanmelding krijgt u een afspraak voor een begeleidingsgesprek in ‘t-Praethuys. Als het voor u handiger is om in Gezondheidscentrum de Mare af te spreken dan kan dat ook. Er wordt met u besproken welke hulp voor u het meest geschikt is en er wordt een behandelplan opgesteld met daarin een inschatting van de behandeltijd en de te verwachten resultaten. Soms wordt het behandelplan tussentijds bijgesteld. Kan er geen passend hulpaanbod bieden dan zal overlegd worden waar u het best geholpen kunt worden. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Het is in uw eigen belang dat u op tijd aanwezig bent. In geval van verhindering dient u 24-uur van te voren af te bellen.

De gesprekken worden vergoed vanuit uw basispakket met uitzondering van uw eigen risico. Er kunnen 5, 8 of 12 gesprekken vergoed worden. De rekening hiervan gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar die u na afsluiting van de gesprekken daarvan een overzicht stuurt.

Aan het begin van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanmelding; na beëindiging volgt een brief met het verloop van de behandeling. Dat gebeurt alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven

Ik beschik over registraties en lidmaatschappen die voor u en uw verzekeraar van belang kunnen zijn: Ik  ben als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG-overheidsregister (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en ben is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVPO, landelijk netwerk voor psychologen gespecialiseerd in de psychosociale oncologie.

 
 
t Praethuys Alkmaar