Tevredenheid

We meten de tevredenheid middels het afnemen van een (digitale) vragenlijst die ons zicht geeft op onze verbeterpunten.
De CQ-index  meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders.

De CQ-index meet o.a. de volgende aspecten:

  • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
  • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
  • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
  • Voelde u zich serieus genomen?
    Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid.

De CQ-index scoren worden de cliënt gescoord op een 5 punts schaal lopend van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
Over het jaar 2022 zijn wij door onze cliënten op de volgende manier beoordeeld:

  • Bejegening door de behandelaar (1-5) – score 4,92
  • Samen beslissen (1-5) – score 4,92
  • Uitvoering behandeling (1-5) – score 4,92

Het algehele rapportcijfer over 2022  (1-10) kwam praktijk breed uit op 9,08.

In 2023 proberen we cliënten nog duidelijker te betrekken in de werkwijze van de behandeling. Ook  plaatsen we uw ervaringen op de website. We horen uw feedback graag!