Met wie werken wij samen

De vestiging in Gezondheidscentrum de Mare en de samenwerking daar met de huisartsen en andere zorgaanbieders bevorderen een toegankelijke psychologische zorg met korte lijnen en geringe wachttijden.

Ook werken we nauw samen met t Praethuys te Alkmaar. Het Praethuys is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Op donderdag houdt Carolien van Weert haar spreekuur op locatie t Praethuys. Daarnaast werken we nauw samen met andere disciplines op het gebied van de (psychosociale) oncologie, te weten oncologieverpleegkundigen, thuiszorg, maatschappelijk werk, diëtisten en fysiotherapeuten.

Verder verwijst de praktijk in voorkomende gevallen door naar Maatschappelijk Werk, de Brijder Stichting of de Specialistische GGZ. Waar sprake is van wachtlijsten kan de praktijk zorgen voor overbruggingscontacten.

Informatie over u kan pas met de betreffende samenwerkingspartner gedeeld worden als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor verwijzers is het belangrijk dat in de verwijsbrief alle clientgegevens staan en daarnaast vermeldt de (of het vermoeden van)  DSM benoemde stoornis.