Met wie werken wij samen

De vestiging in Gezonheidscentrum de Mare en de samenwerking daar met de huisartsen en andere zorgaanbieders bevorderen een toegankelijke psychologische zorg met korte lijnen en geringe wachttijden.

Verder verwijst de praktijk in voorkomende gevallen door naar Maatschappelijk Werk, de Brijder Stichting of de Specialistische GGZ. Waar sprake is van wachtlijsten kan de praktijk zorgen voor overbruggingscontacten.