Vergoeding en tarieven

 Op 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Kortgezegd is de grootste verandering dat er niet meer gedeclareerd wordt op trajectbasis maar per consult. U krijgt dan maandelijks een rekening over de consulten die u die maand heeft gehad in plaats van aan het einde van een behandeling. Het doel is de transparantie in de zorg te verbeteren.

In verband met de invoering van het Zorgprestatiemodel moet een lopende behandeling per 1 januari 2022 opnieuw worden gestart. Dit betekent dat u opnieuw eigen risico moet gaan betalen. Deze keuze komt vanuit de politiek en geldt voor de gehele GGZ.

Met ingang van 1 januari wordt de zorg niet meer ingedeeld in trajecten, maar wordt weer gerekend met consult tarieven (het zogenaamde zorgprestatiemodel). Alle lopende trajecten zijn met ingang van 31 december afgesloten. De tarieven gelden voor directe tijd (bijvoorbeeld van 30 minuten, vanaf 45 minuten en vanaf 60 minuten). In de tarieven is de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verrekend.

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult. In deze folder vindt u meer informatie over het zorgprestatiemodel. De volgende tarieven kunt u op uw rekening tegenkomen:

Diagnostiek consult 45 minuten € 142,31

Diagnostiek consult 60 minuten € 163,37

Behandelconsult 45 minuten € 120,99

Behandelconsult 60 minuten € 143,71

NB Geplande tijd is gerealiseerde tijd, dat wil zeggen wanneer een consult van 45 minuten is gepland die in 30 minuten wordt afgerond dan wordt het tarief van 45 minuten in rekening gebracht.

Niet vergoede zorg (OVP) wordt per consult in rekening gebracht. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit het basispakket. In een enkel geval wordt deze zorg vergoed vanuit het aanvullende pakket.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor niet vergoede zorg(conform NZA):

  • Consult 45 minuten € 119,95
  • Relatietherapie 60 minuten € 159,95
  • Telefonisch consult (tot 15 minuten) € 39,75

Bovenstaande behandeltarieven zijn ook van toepassing indien u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen. Ook geldt dit tarief voor zogenaamde ‘no show’ consulten. Indien u niet tijdig annuleert (24 uur van tevoren, via mail of antwoordapparaat) ontvangt u een factuur voor het consult.  Deze factuur kunt u dan niet bij uw verzekeraar declareren.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2022 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillige eigen risico kan hoger zijn als u dat heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

Let op: sommige stoornissen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering:
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Gecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk de Mare heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor behandelingen in principe vergoed worden ongeacht of u een natura of restitutiepolis heeft.

Vicino NHN

Vicino NHN werkt als ketenorganisatie vanuit de huisartsenpraktijk. Om goede en efficiënte zorg te bieden werkt Vicino NHN samen met regionale partijen zoals maatschappelijk werk en eerstelijnspsychologische zorg.
Psychologiepraktijk de Mare is aangesloten bij Vicino NHN. Indien uw huisarts tevens is aangesloten en u verwijst naar de praktijk wordt uw behandeling geplaatst binnen Vicino. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op www.vicinonhn.nl.

Annuleren

Indien u een afspraak wilt afzeggen kunt u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch doorgeven via nummer 0725648931 of via ppdemare@xs4all.nl. U kunt een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Indien u uw afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt het consult in rekening gebracht.

Kind en Jeugd

Per 1 januari 2015 is de financiering van de zorg voor kind en jeugdigen tot 18 jaar overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Alle hulp voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt nu gefinancierd vanuit de gemeenten. Psychologenpraktijk de Mare behandelt geen kind en jeugd onder de 18 meer.