Vergoeding en tarieven

Gecontracteerde volwassenzorg (18 jaar en ouder)

Iedereen heeft recht op betaalbare psychologische hulp in Nederland. Daarom hebben we ervoor gekozen met alle verzekeraars contracten te sluiten.

Kosten

De kosten voor de behandeling en diagnostiek (onderzoek, intake, evaluatie en afronding) worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht aan het einde van elke maand. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen als u een geldige verwijsbrief heeft van huisarts, POH GGZ of medisch specialist, komt uw behandeling in aanmerking voor vergoeding.

Er zijn geen standaardtarieven. De tarieven zijn gebaseerd op opleidingsniveau, specialisatie, behandelsetting, duur en type consult (diagnostiek of behandeling). De tijd die voor uw afspraak gereserveerd staat, wordt in rekening gebracht. Deze tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteitklik hier voor tarieven NZA.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GB-GGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2023 is vastgesteld op 385 euro.

Geplande tijd is gerealiseerde tijd, dat wil zeggen wanneer een consult van 45 minuten is gepland die in 30 minuten wordt afgerond dan wordt het tarief van 45 minuten in rekening gebracht.

Niet vergoede zorg (OVP) wordt per consult in rekening gebracht. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit het basispakket. In een enkel geval wordt deze zorg vergoed vanuit het aanvullende pakket.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor niet vergoede zorg(conform NZA):

  • Consult 45 minuten € 119,95
  • Relatietherapie 60 minuten € 159,95
  • Telefonisch consult (tot 15 minuten) € 39,75

Bovenstaande behandeltarieven zijn ook van toepassing indien u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen. Ook geldt dit tarief voor zogenaamde ‘no show’ consulten. Indien u niet tijdig annuleert (24 uur van tevoren, via mail of antwoordapparaat) ontvangt u een factuur voor het consult.  Deze factuur kunt u dan niet bij uw verzekeraar declareren.

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ vallen onder het eigen risico, welke voor 2023 is vastgesteld op 385 euro. Uw vrijwillige eigen risico kan hoger zijn als u dat heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

Let op: sommige stoornissen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering:
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

 

Gecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk de Mare heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor behandelingen in principe vergoed worden ongeacht of u een natura of restitutiepolis heeft.

Vicino NHN

Vicino NHN werkt als ketenorganisatie vanuit de huisartsenpraktijk. Om goede en efficiënte zorg te bieden werkt Vicino NHN samen met regionale partijen zoals maatschappelijk werk en eerstelijnspsychologische zorg.
Psychologiepraktijk de Mare is aangesloten bij Vicino NHN. Indien uw huisarts tevens is aangesloten en u verwijst naar de praktijk wordt uw behandeling geplaatst binnen Vicino. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op www.vicinonhn.nl.

Annuleren

Indien u een afspraak wilt afzeggen kunt u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch doorgeven via nummer 0725648931 of via ppdemare@xs4all.nl. U kunt een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Indien u uw afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert, wordt het consult in rekening gebracht.

Kind en Jeugd

Per 1 januari 2015 is de financiering van de zorg voor kind en jeugdigen tot 18 jaar overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Alle hulp voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt nu gefinancierd vanuit de gemeenten. Psychologenpraktijk de Mare behandelt geen kind en jeugd onder de 18 meer