Vergoeding en tarieven

De gesprekken worden vergoed vanuit de uw basisverzekering (BGGZ) met uitzondering van uw eigen risico. Er kunnen 5, 8 of 12 gesprekken worden gedeclareerd. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar stuurt u na afloop van het behandeltraject een overzicht van de gedeclareerde gesprekken.

Belangrijke informatie:

 1. Wij vermelden hier de maximumtarieven per product zoals vastgesteld door de NZa.
 2. Wij hebben met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten. De verschillende verzekeraars hanteren verschillende tarieven, die onder deze maxima liggen. Neem contact op met uw verzekeraar als u de door hen gehanteerde vergoedingen wilt weten.
 3. Bij wettelijke maatregel is het ons toegestaan voor een niet nagekomen afspraak 75% van het behandeltarief in rekening te brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. U kunt dit doen via de telefoon, het antwoordapparaat of de mail (óók in het weekend). Als u uw afspraak niet op tijd afzegt, wordt deze altijd aan u door berekend. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel, waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en die los staat van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie.
  De vier zorgzwaarteproducten met de bijbehorende maximumtarieven, zoals vastgesteld door de NZa voor 2017:

 

Overzicht van tarieven en vergoedingen 2017

 • GBGGZ Kort (294 minuten) € 472,65
 • GBGGZ Middel (495 minuten) € 805,34
 • GBGGZ Intensief (750 minuten) € 1262,82
 • GBGGZ Chronisch (753 minuten) € 1165,48
 • Hiernaast bestaat een transitietarief voor een onvolledig behandeltraject van maximaal € 192,92.
 • Voor onverzekerde zorg (OZP) heeft de NZa het maximumtarief vastgesteld op € 95,63 per consult.

In onze praktijk hanteren wij een tarief van € 90,00 per consult. Een consult bestaat uit 45 minuten spreektijd en 15 minuten tijd voor overleg, rapportage en administratie.

Voor een niet nagekomen afspraak brengen wij € 65,00 bij u in rekening.
* Nogmaals: deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

We hebben contracten met de verzekeraars VGZ, de Achmea groep, CZ, Delta Lloyd, Menzis, de Friesland. Sommige verzekeraars met andere namen zijn een onderdeel van de bovenstaande grote verzekeraars. Anderzorg valt bijvoorbeeld onder Menzis. Indien u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met ons of uw verzekeraar.