Behandelmethodieken

Behandelmethodieken Binnen de praktijk wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, mindfulness, en ACT. Hieronder worden de behandelmethodieken kort besproken. Voor meer informatie zie hieronder Cognitieve gedragstherapie: Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beinvloeden en dat zij emoties en niet functioneel gedrag kunnen bijsturen. Oplossingsgerichte therapie: Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen al in zich hebben. EMDR: EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast. Mindfulness: Bij mindfulness draait het om aandacht leren schenken aan wat zich in het hier-en-nu voordoet, zonder oordelen. Door deze gerichte aandacht ontstaat er meer bewustzijn voor automatische gedachten en gedragspatronen. Van hieruit leert u meer bewuste actie ondernemen en wordt u niet langer meegesleept in overmatig piekeren en besluiteloosheid. Mindfulness is geschikt voor een ieder die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren en in het bijzonder voor mensen die beter willen leren omgaan met emoties, willen leren hun klachten en hun lichaam te accepteren, minder willen piekeren, meer rust willen vinden in het dagelijkse leven. Tot slot is mindfulness bewezen effectief gebleken in de aanpak van recidiverende depressies. Acceptance and Commitment Therapie: De kern van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke zaken, zoals psychische klachten, lichamelijke problemen en tegenslagen, uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun gedrag. Dit in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties, gedachten en lichamelijke gevoelens. Mindfulness speelt een belangrijke rol binnen ACT. Sinds 2011 is ACT officieel erkend als een evidence-based behandelmethode. De praktijk leert dat ACT zeer effectief kan zijn in het leren omgaan met chronische lichamelijke klachten en/of beperkingen. Daarnaast lijkt ACT geïndiceerd bij cliënten met psychische klachten die meerdere behandelingen hebben ondergaan, zonder blijvend resultaat. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van e-health. We werken met het programma Karify. Hierbij kan een deel van de behandeling plaatsvinden via het internet, door modules te gebruiken (bijvoorbeeld bij slaapproblemen of piekeren). Dit wordt gebruikt ter ondersteuning van de reguliere behandeling